Зорчигчын шат TYK30
Тусдаа хөдөлгүүртэй
     тасалгаагүй зорчигчын
     шат TYW30
Цахилгаан шат TYB30
Шилэн хорготой шат TYG30
Ачааны шат TYH40
Тусдаа хөдөлгүүртэй
     тасалгаагүй ачааны шат
     TYW40
Машины шат TYQ40
Жижиг ачаа зөөвөрлөх шат
     TYZ50
Урсдаг гишгүүртэй шат
 TYF60
Урсдаг шат TYR60
Мэдээлэлгүй
   Манай компани нь бүх төрлийн цахилгаан шат үйлдвэрлэх борлуулах, угсрах болон засварлах үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд анх
Зохиогчийн эрх хуулиар зөвшөөрөгдсөн: БНХАУ-ын "ӨМӨЗО-ны ТONG YONG ЦАХИЛГААН ШАТ " ХХК
Мэдээлэлийг нийтэлсэн: Өвөр Монголын “Guo Feng” сүлжээ ӨМӨЗО-ны ICP бүртгэл 10001791 стандартай